KÍCH THƯỚC MÀN CHIẾU PHIM TỶ LỆ 16 : 10 DALITE

CUNG CẤP MÀN CHIẾU PHIM 3D FULL HD 4K CHÍNH HÃNG DALITE TỶ LỆ 16:10, 16:9

Xem nhanh

KÍCH THƯỚC MÀN CHIẾU PHIM 3D, HD, FULL HD CHUYÊN DỤNG DALITE

MÀN CHIẾU FILM TỶ LỆ 16:9 DALITE

Màn Chiếu Phim 80 inch 16:9 - 1m77 x 1m - 70" x 39" - Mã Film 80

==> Xem chi tiết màn chiếu phim 80 inch 16:9

Màn Chiếu Phim 92 inch 16:9 - 2m03 x 1m14 - 80" x 45" - Mã Film 92

==> Xem chi tiết màn chiếu phim 92 inch 16:9

Màn Chiếu Phim 100 inch 16:9 - 2m21 x 1m25 - 87" x 49" - Mã Film 100

==> Xem chi tiết màn chiếu phim 100 inch 16:9

Màn Chiếu Phim 105 inch 16:9 - 2m35 x 1m32 - 92" x 52" - Mã Film 105

==> Xem chi tiết màn chiếu phim 105 inch 16:9

Màn Chiếu Phim 120 inch 16:9 - 2m66 x 1m49 - 105" x 59" - Mã Film 120

==> Xem chi tiết màn chiếu phim 120 inch 16:9

Màn Chiếu Phim 133 inch 16:9 - 2m94 x 1m66 - 116" x 65" - Mã Film 133

==> Xem chi tiết màn chiếu phim 133 inch 16:9

Màn Chiếu Phim 150 inch 16:9 - 3m32 x 1m87 - 131" x 74" - Mã Film 150

==> Xem chi tiết màn chiếu phim 150 inch 16:9

Màn Chiếu Phim 180 inch 16:9 - 3m98 x 2m24 - 157" x 88" - Mã Film 180

==> Xem chi tiết màn chiếu phim 180 inch 16:9

MAN CHIEU PHIM TY LE 16:10 CHINH HANG DALITE

MÀN CHIẾU FILM TỶ LỆ 16:10 DALITE

Màn Chiếu Phim 77 inch 16:10 - 1m66 x 1m04 - 65" x 41" - Mã Film 7710

==> Xem chi tiết màn chiếu phim 77 inch 16:10

Màn Chiếu Phim 80 inch 16:10 - 1m72 x 1m08 - 68" x 42" - Mã Film 8010

==> Xem chi tiết màn chiếu phim 80 inch 16:10

Màn Chiếu Phim 92 inch 16:10 - 1m98 x 1m24 - 78" x 49" - Mã Film 9210

==> Xem chi tiết màn chiếu phim 92 inch 16:10

Màn Chiếu Phim 100 inch 16:10 - 2m15 x 1m35 - 85" x 53" - Mã Film 10010

==> Xem chi tiết màn chiếu phim 100 inch 16:10

Màn Chiếu Phim 106 inch 16:10 - 2m28 x 1m43 - 90" x 56" - Mã Film 10610

==> Xem chi tiết màn chiếu phim 106 inch 16:10

Màn Chiếu Phim 120 inch 16:10 - 2m58 x 1m62 - 102" x 64" - Mã Film 12010

==> Xem chi tiết màn chiếu phim 120 inch 16:10

Màn Chiếu Phim 133 inch 16:10 - 2m86 x 1m79 - 113" x 70" - Mã Film 13310

==> Xem chi tiết màn chiếu phim 133 inch 16:10

Màn Chiếu Phim 138 inch 16:10 - 2m97 x 1m86 - 117" x 73" - Mã Film 13810

==> Xem chi tiết màn chiếu phim 138 inch 16:10

Màn Chiếu Phim 150 inch 16:10 - 3m23 x 2m02 - 127" x 79" - Mã Film 15010

==> Xem chi tiết màn chiếu phim 150 inch 16:10

MAN CHIEU PHIM TY LE 16:9 DALITE

Keywords: màn chiếu phim chuyên dụng, màn chiếu phim 3D 120 inch, màn chiếu xem phim full HD 133 inch, màn chiếu phim gia đình, màn chiếu phim dalite 150 inch, màn chiếu phim 100", cách lựa chọn màn chiếu xem phim, màn chiếu phim tại hà nội, màn chiếu phim chuyên dụng, màn chiếu dùng để xem phim, tư vấn chọn màn chiếu phim phù hợp, ....

Để biết thêm thông tin chi tiết bạn vui lòng liên hệ tới số hotline hoặc trực tiếp đến Văn phòng tại Hà Nội để được demol hướng dẫn
Công ty TNHH Khoa Học Bắc Hà
ĐC: Ô B2 Dãy C8 - Khu ĐTM Đại Kim - Quận Hoàng Mai - TP Hà Nội
Hotline: 0979 281 592 - 0962 523 680