Bóng Đèn Máy Chiếu SONY

MÁY CHIẾU BẮC HÀ - ĐƠN VỊ PHÂN PHỐI BÓNG ĐÈN MÁY CHIẾU SONY UY TÍN CHÍNH HÃNG

Cung cấp bóng đèn máy chiếu Sony ( Lamp Projector Sony ) bảo hành chính hãng, bóng đèn loại 1, khi khách hàng thay bóng đèn máy chiếu Sony tại cửa hàng sẽ đợc vệ sinh máy miễn phí, bảo hành bóng đèn theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất

Sony LMP-E221, VPL-EX310, VPL-EX315, VPL-EX340, VPL-EX345, VPL-EW315, VPL-EW345, VPL-EW348, VPL-EX430, VPL-EX435, VPL-EW435, VPL-EX450, VPL-EX455, VPL-EW455, VPL-EW475, VPL-EW478, VPL-EX570, VPL-EX573, VPL-EW575, Sony LMP-D214, VPL-DX220, VPL-DX221, VPL-DX240, VPL-DX241, VPL-DX270, VPL-DX271, VPL-DW240, VPL-DW241, Sony LMP-F300, VPL-FX51, VPL-FX52, SONY LMP-C163, VPL-CS21, VPL-CX21, SONY LMP-C190, VPL-CX61, VPL-CX63, VPL-CX80, Sony VPL-CX85, VPL-CX86, SONY LMP-C200, VPL-CX100, VPL-CX120, VPL-CX125, VPL-CX150, VPL-CX155, VPL-CW125, SONY LMP-C240, VPL-CX235, VPL-CX238, VPL-CW235, VPL-CW238, VPL-CW255, VPL-CW256, VPL-CW258, SONY LMP-C281, VPL-CH375, VPL-CH370, SONY LMP-D200, VPL-DX10, VPL-DX11, VPL-DX15, SONY LMP-D213, VPL-DX100, VPL-DX102, VPL-DX111, VPL-DX120, VPL-DX122, VPL-DX125, VPL-DX126, VPL-DX127, VPL-DX140, VPL-DX142, VPL-DX145, VPL-DX146, VPL-DX147, VPL-DW120, VPL-DW122, VPL-DW125, VPL-DW126, VPL-DW127, SONY LMP-F230, VPL-FX30, VPL-FE30, SONY LMP-F250, VPL-FX50, SONY LMP-F270, VPL-FX40, VPL-FX41, VPL-FE40, VPL-FW41, SONY LMP-F271, VPL-FH300, VPL-FW300, SONY LMP-F272, VPL-FH30, VPL-FH31, VPL-FX35, SONY LMP-F330, VPL-FX500, VPL-FH500, SONY LMP-C161, VPL-CX70, VPL-CX71, VPL-CX75, VPL-CX76, SONY LMP-E150, VPL-ES2, VPL-EX2, SONY LMP-E180, VPL-CS7, VPL-ES1, VPL-DS100, SONY LMP-F331, VPL-FH35, VPL-FH36, VPL-FX37, SONY LMP-H200, VPL-VW40, VPL-VW50, VPL-VW60, VPL-VW80, VPL-VW85, SONY LMP-C162, VPL-ES3, VPL-EX3, VPL-ES4, VPL-EX4, VPL-CS20, VPL-CX20, SONY LMP-C250, VPL-CH350, VPL-CH355, SONY LMP-F280, VPL-FH60, VPL-FWZ60, VPL-FW60, SONY LMP-F370, VPL-FH65, VPL-FW65, SONY LMP-H230, VPL-VW300ES, SONY LMP-H260, VPL-VW500ES, SONY LMP-H280, VPL-VW520ES, VPL-VW550ES, SONY LMP-H700, Sony LMP-H230, Sony LMP-C150, Sony LMP-C121, Sony LMP-C120, Sony LMP-P260, Sony LMP-P202, Sony LMP-P200, Sony LMP-P120, Sony LMP-M200, Sony LMP-H400, Sony LMP-H330, Sony LMP-H202, Sony LMP-H150, Sony LMP-H130, Sony LMP-E191, VPL-ES7, VPL-EX7, VPL-EX70, VPL-EW7, SONY LMP-E211, VPL-EX100, VPL-EX120, VPL-EX145, VPL-EX175, VPL-SX125, VPL-SW125, SONY LMP-E220, VPL-SW620, VPL-SW630, VPL-SX630, SONY LMP-E190, VPL-ES5, VPL-EX5, VPL-EX50, VPL-EW5, VPL-EW50, SONY LMP-E212, VPL-EX221, VPL-EX222, VPL-EX225, VPL-EX226, VPL-EX230, VPL-EX235, VPL-EX241, VPL-EX242, VPL-EX245, VPL-EX246, VPL-EX250, VPL-EX271, VPL-EX272, VPL-EX275, VPL-EX290, VPL-EX295, VPL-EW255, VPL-EW226, VPL-EW235, VPL-EW245, VPL-EW246, VPL-EW255, VPL-EW275, VPL-EW276, VPL-EW295, VPL-SW535, VPL-SW536, VPL-SX226, VPL-SX236, VPL-SX535, VPL-SX536, SONY LMP-C280, VPL-CX275, VPL-CX276, VPL-CX278, VPL-CX279, VPL-CW275, VPL-CW276, VPL-CW278

 

BÓNG ĐÈN MÁY CHIẾU SONY LMP - C281
TRUNG TÂM BẢO HÀNH BÓNG ĐÈN MÁY CHIẾU SONY LMP-C281, CÔNG SUẤT BÓNG 280 WATS, TUỔI THỌ BÓNG ĐÈN 3,000H, BÓNG ĐÈN MÁY CHIẾU SONY GIÁ RẺ
BÓNG ĐÈN MÁY CHIẾU SONY VPL - EX453
THAY BÓNG ĐÈN MÁY CHIẾU SONY VPL-EX453, LMP-E221, CÔNG SUẤT BÓNG 225 WATS, TUỔI THỌ BÓNG ĐÈN 10,000H, BÓNG ĐÈN MÁY CHIẾU CHÍNH HÃNG LOẠI I