Bài viết nổi bật

 • CÁCH THAY BÓNG ĐÈN MÁY CHIẾU NEC NP - ME342UG

  Tin tức 28/04/2020
  Dấu Hiệu Báo Thay Bóng Đèn Máy Chiếu NEC NP-ME342UG Thay thế bóng đèn máy chiếu Nec NP-ME342UG và Bộ lọc khi đèn hết tuổi thọ, đèn báo LAMP sẽ nhấp nháy màu cam và thông báo một thông báo xuất hiện "Báo tuổi thọ bóng đèn máy chiếu Nec đã giảm và yêu cầu thay thế một bóng đèn mới". Khi nhận được thông báo này vui lòng thay thế đèn mới và bộ lọc bụi. Mặc dù đèn vẫn có thể hoạt động, hãy thay thế đèn để duy trì hiệu suất máy chiếu tối ưu. Sau khi thay đèn, hãy nhớ xóa giờ sử dụng trước đó của máy chiếu.
 • CÁCH THAY BÓNG ĐÈN MÁY CHIẾU NEC NP - MC342XG

  Tin tức 28/04/2020
  Dấu Hiệu Báo Thay Bóng Đèn Máy Chiếu NEC NP-MC342XG Thay thế bóng đèn máy chiếu Nec NP-MC342XG và Bộ lọc khi đèn hết tuổi thọ, đèn báo LAMP sẽ nhấp nháy màu cam và thông báo một thông báo xuất hiện "Báo tuổi thọ bóng đèn máy chiếu Nec đã giảm và yêu cầu thay thế một bóng đèn mới". Khi nhận được thông báo này vui lòng thay thế đèn mới và bộ lọc bụi. Mặc dù đèn vẫn có thể hoạt động, hãy thay thế đèn để duy trì hiệu suất máy chiếu tối ưu. Sau khi thay đèn, hãy nhớ xóa giờ sử dụng trước đó của máy chiếu.
 • CÁCH THAY BÓNG ĐÈN MÁY CHIẾU NEC NP - MC332WG

  Tin tức 28/04/2020
  Dấu Hiệu Báo Thay Bóng Đèn Máy Chiếu NEC NP-MC332WG Thay thế bóng đèn máy chiếu Nec NP-MC332WG và Bộ lọc khi đèn hết tuổi thọ, đèn báo LAMP sẽ nhấp nháy màu cam và thông báo một thông báo xuất hiện "Báo tuổi thọ bóng đèn máy chiếu Nec đã giảm và yêu cầu thay thế một bóng đèn mới". Khi nhận được thông báo này vui lòng thay thế đèn mới và bộ lọc bụi. Mặc dù đèn vẫn có thể hoạt động, hãy thay thế đèn để duy trì hiệu suất máy chiếu tối ưu. Sau khi thay đèn, hãy nhớ xóa giờ sử dụng trước đó của máy chiếu.
 • CÁCH THAY BÓNG ĐÈN MÁY CHIẾU NEC NP - MC302XG

  Tin tức 28/04/2020
  Dấu Hiệu Báo Thay Bóng Đèn Máy Chiếu NEC NP-MC302XG Thay thế bóng đèn máy chiếu Nec NP-MC302XG và Bộ lọc khi đèn hết tuổi thọ, đèn báo LAMP sẽ nhấp nháy màu cam và thông báo một thông báo xuất hiện "Báo tuổi thọ bóng đèn máy chiếu Nec đã giảm và yêu cầu thay thế một bóng đèn mới". Khi nhận được thông báo này vui lòng thay thế đèn mới và bộ lọc bụi. Mặc dù đèn vẫn có thể hoạt động, hãy thay thế đèn để duy trì hiệu suất máy chiếu tối ưu. Sau khi thay đèn, hãy nhớ xóa giờ sử dụng trước đó của máy chiếu.
 • CÁCH THAY BÓNG ĐÈN MÁY CHIẾU NEC - ME402XG

  Tin tức 27/04/2020
  Dấu Hiệu Báo Thay Bóng Đèn Máy Chiếu NEC NP-ME402XG Thay thế bóng đèn máy chiếu Nec NP-ME402XG và Bộ lọc khi đèn hết tuổi thọ, đèn báo LAMP sẽ nhấp nháy màu cam và thông báo một thông báo xuất hiện "Báo tuổi thọ bóng đèn máy chiếu Nec đã giảm và yêu cầu thay thế một bóng đèn mới". Khi nhận được thông báo này vui lòng thay thế đèn mới và bộ lọc bụi. Mặc dù đèn vẫn có thể hoạt động, hãy thay thế đèn để duy trì hiệu suất máy chiếu tối ưu. Sau khi thay đèn, hãy nhớ xóa giờ sử dụng trước đó của máy chiếu.
 • CÁCH THAY BÓNG ĐÈN MÁY CHIẾU NEC NP - ME372WG

  Tin tức 27/04/2020
  Dấu Hiệu Báo Thay Bóng Đèn Máy Chiếu NEC NP-ME372WG Thay thế bóng đèn máy chiếu Nec NP-ME372WG và Bộ lọc khi đèn hết tuổi thọ, đèn báo LAMP sẽ nhấp nháy màu cam và thông báo một thông báo xuất hiện "Báo tuổi thọ bóng đèn máy chiếu Nec đã giảm và yêu cầu thay thế một bóng đèn mới". Khi nhận được thông báo này vui lòng thay thế đèn mới và bộ lọc bụi. Mặc dù đèn vẫn có thể hoạt động, hãy thay thế đèn để duy trì hiệu suất máy chiếu tối ưu. Sau khi thay đèn, hãy nhớ xóa giờ sử dụng trước đó của máy chiếu.
 • CÁCH THAY BÓNG ĐÈN MÁY CHIẾU NEC NP - MC382WG

  Tin tức 27/04/2020
  Dấu Hiệu Báo Thay Bóng Đèn Máy Chiếu NEC NP-MC382WG Thay thế bóng đèn máy chiếu Nec NP-MC382WG và Bộ lọc khi đèn hết tuổi thọ, đèn báo LAMP sẽ nhấp nháy màu cam và thông báo một thông báo xuất hiện "Báo tuổi thọ bóng đèn máy chiếu Nec đã giảm và yêu cầu thay thế một bóng đèn mới". Khi nhận được thông báo này vui lòng thay thế đèn mới và bộ lọc bụi. Mặc dù đèn vẫn có thể hoạt động, hãy thay thế đèn để duy trì hiệu suất máy chiếu tối ưu. Sau khi thay đèn, hãy nhớ xóa giờ sử dụng trước đó của máy chiếu.
 • CÁCH THAY BÓNG ĐÈN MÁY CHIẾU NEC NP - MC372XG

  Tin tức 27/04/2020
  Dấu Hiệu Báo Thay Bóng Đèn Máy Chiếu NEC NP-MC372XG Thay thế bóng đèn máy chiếu Nec NP-MC372XG và Bộ lọc khi đèn hết tuổi thọ, đèn báo LAMP sẽ nhấp nháy màu cam và thông báo một thông báo xuất hiện "Báo tuổi thọ bóng đèn máy chiếu Nec đã giảm và yêu cầu thay thế một bóng đèn mới". Khi nhận được thông báo này vui lòng thay thế đèn mới và bộ lọc bụi. Mặc dù đèn vẫn có thể hoạt động, hãy thay thế đèn để duy trì hiệu suất máy chiếu tối ưu. Sau khi thay đèn, hãy nhớ xóa giờ sử dụng trước đó của máy chiếu.
 • CÁCH THAY BÓNG ĐÈN MÁY CHIẾU NEC NP47LP

  Tin tức 27/04/2020
  Dấu Hiệu Báo Thay Bóng Đèn Máy Chiếu NEC NP47LP Thay thế bóng đèn máy chiếu Nec NP47LP và Bộ lọc khi đèn hết tuổi thọ, đèn báo LAMP sẽ nhấp nháy màu cam và thông báo một thông báo xuất hiện "Báo tuổi thọ bóng đèn máy chiếu Nec đã giảm và yêu cầu thay thế một bóng đèn mới". Khi nhận được thông báo này vui lòng thay thế đèn mới và bộ lọc bụi. Mặc dù đèn vẫn có thể hoạt động, hãy thay thế đèn để duy trì hiệu suất máy chiếu tối ưu. Sau khi thay đèn, hãy nhớ xóa giờ sử dụng trước đó của máy chiếu.
 • HƯỚNG DẪN THAY BÓNG ĐÈN MÁY CHIẾU EPSON EB - 2247U TẠI NHÀ

  Tin tức 17/12/2019
  TỰ THAY BÓNG ĐÈN MÁY CHIẾU EPSON EB - 2247U TẠI NHÀ ĐÚNG CÁCH Dưới đây là các bước thay bóng đèn máy chiếu Epson mã ELPLP96 dùng cho các moale máy chiếu: Epson EB - S39, Epson EB - X39, Epson EB - W39, Epson EB - 2042, Epson EB - 2142W, Epson EB - 2247U, Epson VS250, Epson VS350, Epson VS355, Epson EX3260, Epson 2150, Epson EB-U05, Epson EB - U42, Epson EB - W05, Epson EB - W41, Epson EB - W42, Epson EB - X05, Epson EB - X41, Epson EH - TW5400, Epson EH - TW5600, Epson EH - TW5650, Epson EH - TW610, Epson EH - TW650, Epson EB - 108, Epson EB - 1266, Epson EB - 1286, Epson EB - 970, Epson EB - 980W, Epson EB - 990U, Epson EB - S05, Epson EB - S41, ....
 • HƯỚNG DẪN THAY BÓNG ĐÈN MÁY CHIẾU EPSON EB - 2142W TẠI NHÀ

  Tin tức 17/12/2019
  TỰ THAY BÓNG ĐÈN MÁY CHIẾU EPSON EB - 2142W TẠI NHÀ ĐÚNG CÁCH Dưới đây là các bước thay bóng đèn máy chiếu Epson mã ELPLP96 dùng cho các moale máy chiếu: Epson EB - S39, Epson EB - X39, Epson EB - W39, Epson EB - 2042, Epson EB - 2142W, Epson EB - 2247U, Epson VS250, Epson VS350, Epson VS355, Epson EX3260, Epson 2150, Epson EB-U05, Epson EB - U42, Epson EB - W05, Epson EB - W41, Epson EB - W42, Epson EB - X05, Epson EB - X41, Epson EH - TW5400, Epson EH - TW5600, Epson EH - TW5650, Epson EH - TW610, Epson EH - TW650, Epson EB - 108, Epson EB - 1266, Epson EB - 1286, Epson EB - 970, Epson EB - 980W, Epson EB - 990U, Epson EB - S05, Epson EB - S41, ....
 • HƯỚNG DẪN CÁCH XÓA GIỜ CHO MÁY CHIẾU PROMETHEAR

  Tin tức 27/03/2019
  Tại sao phải xóa giờ cho máy chiếu PROMETHEAR khi thay bóng đèn? Khi đến một giới hạn của tuổi thọ đèn (tùy vào model máy mà có thông số khác nhau) máy chiếu của bạn sẽ đưa ra thông báo nhắc bạn nên thay đèn mới để có được hình ảnh tươi sáng,chất lượng. Khi thấy thông báo này xuất hiện bạn nên nhanh thay bóng đèn cho nó. Lưu ý Đừng nên xóa giờ đèn khi chưa thay một bóng đèn máy chiếu Promethear mới. Các bóng đèn máy chiếu có thể phát nổ nếu không được thay thế đúng cách, làm tổn hại đến máy chiếu.
 • HƯỚNG DẪN CÁCH XÓA GIỜ CHO MÁY CHIẾU BOXLIGHT

  Tin tức 27/03/2019
  Tại sao phải xóa giờ cho máy chiếu BOXLIGHT khi thay bóng đèn? Khi đến một giới hạn của tuổi thọ đèn (tùy vào model máy mà có thông số khác nhau) máy chiếu của bạn sẽ đưa ra thông báo nhắc bạn nên thay đèn mới để có được hình ảnh tươi sáng,chất lượng. Khi thấy thông báo này xuất hiện bạn nên nhanh thay bóng đèn cho nó. Lưu ý Đừng nên xóa giờ đèn khi chưa thay một bóng đèn máy chiếu Boxlight mới. Các bóng đèn máy chiếu có thể phát nổ nếu không được thay thế đúng cách, làm tổn hại đến máy chiếu.
 • HƯỚNG DẪN CÁCH XÓA GIỜ CHO MÁY CHIẾU DELL

  Tin tức 27/03/2019
  Tại sao phải xóa giờ cho máy chiếu DELL khi thay bóng đèn? Khi đến một giới hạn của tuổi thọ đèn (tùy vào model máy mà có thông số khác nhau) máy chiếu của bạn sẽ đưa ra thông báo nhắc bạn nên thay đèn mới để có được hình ảnh tươi sáng,chất lượng. Khi thấy thông báo này xuất hiện bạn nên nhanh thay bóng đèn cho nó. Lưu ý Đừng nên xóa giờ đèn khi chưa thay một bóng đèn máy chiếu DELL mới. Các bóng đèn máy chiếu có thể phát nổ nếu không được thay thế đúng cách, làm tổn hại đến máy chiếu.
 • HƯỚNG DẪN CÁCH XÓA GIỜ CHO MÁY CHIẾU EIKI

  Tin tức 27/03/2019
  Tại sao phải xóa giờ cho máy chiếu EIKI khi thay bóng đèn? Khi đến một giới hạn của tuổi thọ đèn (tùy vào model máy mà có thông số khác nhau) máy chiếu của bạn sẽ đưa ra thông báo nhắc bạn nên thay đèn mới để có được hình ảnh tươi sáng,chất lượng. Khi thấy thông báo này xuất hiện bạn nên nhanh thay bóng đèn cho nó. Lưu ý Đừng nên xóa giờ đèn khi chưa thay một bóng đèn máy chiếu EiKi mới. Các bóng đèn máy chiếu có thể phát nổ nếu không được thay thế đúng cách, làm tổn hại đến máy chiếu.
 • HƯỚNG DẪN CÁCH XÓA GIỜ CHO MÁY CHIẾU SHARP

  Tin tức 27/03/2019
  Tại sao phải xóa giờ cho máy chiếu Sharp khi thay đèn? Khi đến một giới hạn của tuổi thọ đèn (tùy vào model máy mà có thông số khác nhau) máy chiếu của bạn sẽ đưa ra thông báo nhắc bạn nên thay đèn mới để có được hình ảnh tươi sáng,chất lượng. Khi thấy thông báo này xuất hiện bạn nên nhanh thay bóng đèn cho nó. Lưu ý Đừng nên xóa giờ đèn khi chưa thay một bóng đèn máy chiếu Sharp mới. Các bóng đèn máy chiếu có thể phát nổ nếu không được thay thế đúng cách, làm tổn hại đến máy chiếu.
 • HƯỚNG DẪN CÁCH XÓA GIỜ CHO MÁY CHIẾU SANYO

  Tin tức 27/03/2019
  Tại sao phải xóa giờ cho máy chiếu Sanyo khi thay đèn? Khi đến một giới hạn của tuổi thọ đèn (tùy vào model máy mà có thông số khác nhau) máy chiếu của bạn sẽ đưa ra thông báo nhắc bạn nên thay đèn mới để có được hình ảnh tươi sáng,chất lượng. Khi thấy thông báo này xuất hiện bạn nên nhanh thay bóng đèn cho nó. Lưu ý Không nên xóa giờ máy chiếu khi chưa thay bóng đèn máy chiếu mới, nếu bạn xóa giờ khi chưa thay một bóng đèn thì thông tin sử dụng đèn không chính xác.
 • HƯỚNG DẪN CÁCH XÓA GIỜ CHO MÁY CHIẾU VIVITECK

  Tin tức 27/03/2019
  TẠI SAO CẦN PHẢI XÓA GIỜ BÓNG ĐÈN MÁY CHIẾU VIVITECK Máy chiếu tự động phát hiện tuổi thọ bóng đèn. Khi mà tuổi thọ bóng đèn gần hết tuổi thọ sử dụng, bạn sẽ nhận được một thông điệp cảnh báo khi bạn mới khởi động máy chiếu. Khi nhận được thông điệp trên thì bạn thay đổi bóng đèn mới chiếu Viviteck mới càng sớm càng tốt. Lưu ý Không nên xóa giờ máy chiếu Viviteck khi chưa thay bóng đèn máy chiếu mới, nếu bạn xóa giờ khi chưa thay một bóng đèn thì thông tin sử dụng đèn không chính xác.
 • HƯỚNG DẪN CÁCH XÓA GIỜ CHO MÁY CHIẾU VIEWSONIC

  Tin tức 27/03/2019
  TẠI SAO CẦN PHẢI XÓA GIỜ BÓNG ĐÈN MÁY CHIẾU VIEWSONIC Máy chiếu tự động phát hiện tuổi thọ bóng đèn. Khi mà tuổi thọ bóng đèn gần hết tuổi thọ sử dụng, bạn sẽ nhận được một thông điệp cảnh báo khi bạn mới khởi động máy chiếu. Khi nhận được thông điệp trên thì bạn thay đổi bóng đèn mới chiếu Viewsonic mới càng sớm càng tốt. Lưu ý Không nên xóa giờ máy chiếu Viewsonic khi chưa thay bóng đèn máy chiếu mới, nếu bạn xóa giờ khi chưa thay một bóng đèn thì thông tin sử dụng đèn không chính xác.
 • HƯỚNG DẪN CÁCH XÓA GIỜ CHO MÁY CHIẾU SONY

  Tin tức 27/03/2019
  TẠI SAO CẦN PHẢI XÓA GIỜ BÓNG ĐÈN MÁY CHIẾU SONY Máy chiếu tự động phát hiện tuổi thọ bóng đèn. Khi mà tuổi thọ bóng đèn gần hết tuổi thọ sử dụng, bạn sẽ nhận được một thông điệp cảnh báo khi bạn mới khởi động máy chiếu. Khi nhận được thông điệp trên thì bạn thay đổi bóng đèn mới chiếu SONY mới càng sớm càng tốt. Lưu ý Không nên xóa giờ máy chiếu SONY khi chưa thay bóng đèn máy chiếu mới, nếu bạn xóa giờ khi chưa thay một bóng đèn thì thông tin sử dụng đèn không chính xác.

Các lỗi hay gặp nhất khi sử dụng máy chiếu - projector