Bóng Đèn Máy Chiếu PANASONIC

MÁY CHIẾU BẮC HÀ - PHÂN PHỐI BÓNG ĐÈN MÁY CHIẾU PANASONIC

Cung cấp và thay thế bóng đèn cho tất cả các model máy chiếu PANASONIC với công suất bóng từ 150W - 350W. Hàng chính hãng bảo hành dài hạn.

Các mã bóng đèn máy chiếu Panasonic thường gặp:

PT-CW240U, PT-CW241RU, PT-CW330U, PT-CW331RU, PT-CX300U, PT-CX301RU, PT-DS12KU, PT-DS20K2U, PT-DS20KU, PT-DW11KU, PT-DW17K2U, PT-DW17KU, PT-DW750BU, PT-DW750LBU, PT-DW750LWU, PT-DW750WU, PT-DW830LWU,  PT-DW830UK, PT-DW830ULK, PT-DW830WU, PT-DX100LWU, PT-DX100UK, PT-DX100ULK, PT-DX100WU, PT-DX820BU, PT-DX820LBU, PT-DX820LWU, PT-DX820WU, PT-DZ10KU, PT-DZ13KU, PT-DZ16K2U, PT-DZ16KU, PT-DZ21K2U, PT-DZ21KU, PT-DZ780BU, PT-DZ780LBU, PT-DZ780LWU, PT-DZ780WU, PT-DZ870LWU, PT-DZ870UK, PT-DZ870ULK, PT-DZ870WU, PT-EW540LU, PT-EW540U, PT-EW550LU, PT-EW550U, PT-EW640LU, PT-EW640U, PT-EW650LU, PT-EW650U, PT-EW730ZLU, PT-EW730ZU, PT-EX12KU,PT-EX16KU, PT-EX510LU, PT-EX510U, PT-EX520LU, PT-EX520U, PT-EX610LU, PT-EX610U, PT-EX620LU, PT-EX620U, PT-EX800ZLU, PT-EX800ZU, PT-EZ580LU, PT-EZ580U, PT-EZ590LU, PT-EZ590U, PT-EZ770ZLU, PT-EZ770ZU, PT-FW430U, PT-FW530U, PT-FX400U, PT-FX500U, PT-FZ570U, PT-JX200HBU Space Player, PT-JX200HWU Space Player, PT-LB280, PT-LB280A, PT-LB280U, PT-LB300U, PT-LB300, PT-LB303, PT-LB303U, PT-LB330U, PT-LB353U, PT-LB360U, PT-LB382, PT-LB383U, PT-LB412, PT-LB423U, PT-LB51, PT-LB51EA, PT-L90NT, PT-LB1VEA, PT-LB78V, PT-LW271U, PT-LW280U, PT-LW312U, PT-LW321U, PT-LW330U, PT-LW333U, PT-LW362U, PT-LW373U, PT-LX271U, PT-LX321U, PT-LX351U, PT-RQ13KU, PT-RQ32KU, PT-RS11KU, PT-RS30KU, PT-RW330U, PT-RW430UK, PT-RW430UW, PT-RW620BU, PT-RW620LBU, PT-RW630BU, PT-RW630LBU, PT-RW630LWU, PT-RW630WU, PT-RW730BU, PT-RW730LBU, PT-RW930BU, PT-RW930LBU, PT-RX110BU, PT-RX110LBU, PT-RZ12KU, PT-RZ31KU, PT-RZ370U, PT-RZ470UK, PT-RZ470UW, PT-RZ475U, PT-RZ570BU, PT-RZ570WU, PT-RZ575U, PT-RZ660BU, PT-RZ660LBU, PT-RZ660LWU, PT-RZ660WU, PT-RZ670BU, PT-RZ670LBU, PT-RZ670LWU, PT-RZ670WU, PT-RZ770BU, PT-RZ770LBU, PT-RZ770LWU, PT-RZ770WU, PT-RZ970BU, PT-RZ970LBU, PT-RZ970LWU, PT-RZ970WU, PT-SW280A, PT-SX300A, PT-SX320A, PT-TW342, PT-TW343R, PT-TW350U, PT-TW351RU, PT-TX312, PT-TX320U, PT-TX402, PT-TX410U, PT-VW350U, PT-VW355N, PT-VW530U, PT-VW535NU, PT-VX420U, PT-VX425NU, PT-VX600U, PT-VX605NU, PT-VZ570U, PT-VZ575NU 

BONG DEN MAY CHIEU PANASONIC CHINH HANG LOAI I

Bóng Đèn PANASONIC PT-LB50EA
Bán bóng đèn máy chiếu panasonic PT-LB50 S EA chính hãng, Tuổi thọ: 2000 hours, Bảo hành : 3 tháng hoặc 500h
Bóng Đèn PANASONIC PT-LB2VEA
Bán bóng đèn máy chiếu panasonic pt-LB2V EA chính hãng, Tuổi thọ: 2000 hours, Bảo hành: 3 tháng hoặc 500h